ایمیل های اساتید جهاد دانشگاهی

* نام استاد ایمیل
1 پروانه استانستی ‫parvanehestanesty@yahoo.com  
2 ملیحه سالاری salari.2892@gmail.com  ‏  
3 رضا داشگرپور r.dashgarpoor@gmail.com  
4 پیمان مرزداری marzdari.university@gmail.com  
5 حمید خدابخشی hamid.khodabakhshii@gmail.com  
6 مهران ریگی mehran.rigi@gmail.com 
منبع : علمی کاربردی جهاد زاهدان(دانشجویان)ایمیل های اساتید
برچسب ها : com   ,ایمیل